دانلود خلاصه گزارش پروژه ورزش همگانی

در سال­های اخیر، انجام ورزش همگانی در شهرستان یزد، رشد قابل توجهی داشته است، اما این کافی نبوده و جای بهبود بسیاری دارد. براساس آمار اعلا‌م شده سازمان تربيت‌بدني در كشور ما، تنها 5 درصد مردم به طور مستمر و سازمان يافته داراي برنامه آمادگي جسماني هستند در حالي كه در برخي از كشورهاي توسعه يافته اين آمار شامل 90 درصد جمعيت مي‌شود. با این اوصاف در پژوهش حاضر تلاش شده است با شناسایی مشکلات پیش روی گسترش ورزش همگانی در شهرستان یزد، برنامه­ای راهبردی برای ارتقای ورزش همگانی تدوین شود. در ادامه، خلاصه­ای از فعالیت­های انجام شده در این پژوهش به همراه نتایج و برنامه ­های پیش­بینی آورده شده است...

 

ورزش همگانی

بررسی راهکارها و موانع جذب مردم شهرستان یزد به ورزش همگانی و تدوین استراتژی‌های مربوط

کارفرما: اداره کل ورزش جوانان استان یزد

زمان شروع پروژه: 93/04/01

زمان پایان پروژه: 93/12/29

زمانی­که صحبت از ورزش همگانی می­شود، بیش­تر از آن­که مفهوم ورزش جلب توجه نماید، مفهوم همگانی خودنمایی می­کند. در واقع، بُعد اجتماعی ورزش همگانی است که در اولویت قرار می­گیرد نه صرفاً خود ورزش.این در حالی است که در دنیای مدرن که پارادایم اصلی بر محور علم بنا شده و پیش می­تازد، کمتر کسی را می­توان یافت که شهامت آن را داشته باشد که در مذمت ورزش، سخنی به میان آورد. اگر هم چنین شخصی پیدا شود، شهامت او را حماقت خواهند خواند. بنابراین در طول این پژوهش، سخن را در توصیف ثمرات ورزش به درازا نخواهیم برد و به تفصیل امر مسجل نخواهیم پرداخت. آن­چه برای ما در صدر اهمیت خواهد بود همگانی شدن امری است که در مفید فایده بودن آن بحثی نیست.

ادامه مطلب: ورزش همگانی