خلاصه سند راهبردی-عملیاتی مرکز رشد و فناورهای نرم استان یزد

خلاصه سند مطالعات راهبردی- عملیاتی مرکز رشد فناورهای نرم پارک علم و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سند مطالعات راهبردی- عملیاتی مرکز رشد فناورهای نرم پارک علم و فناوری در سال 95 توسط شرکت تدبیر و توسعه پرنیان به کارفرمای پارک علم و فناوری استان یزد تهیه گردید. این سند با هدف کمک به ارتقای علوم انسانی و نقش آفرینی آن در جامعه در سطح استان و کشور از طریق الگوسازی مرکز رشد علوم انسانی (فن­آوری­ های نرم) استان یزد، حمایت از دانش ­آموختگان رشته­ های علوم انسانی، کاربردی کردن علوم انسانی، ارتقای مرکز رشد در استان یزد، کمک به تجاری ‌سازی رشته ­های علوم انسانی، کمک به حل مسایل اجتماعی در استان، برقراری و یا تقویت ارتباط میان دانشگاه و جامعه، حمایت از شرکت ­های فعال در حوزه ­ی علوم انسانی، هدف­ مند کردن پژوهش های حوزه ­ی علوم انسانی و نیازسنجی در حوزه ­ی پژوهش ­های علوم انسانی در چند فاز که به شرح ذیل است تهیه شد.

- فاز یک: بررسی وضعیت علوم انسانی در استان و ایران؛

- فاز دو: بازتعریف مرکز رشد علوم انسانی به ­عنوان مرکز پوشش دهنده نقاط ضعف علوم انسانی؛

- فاز سه:  برنامه­ ریزی راهبردی برای مرکز رشد علوم انسانی استان یزد؛

- فاز چهار: مدیریت یک ساله مرکز رشد علوم انسانی استان یزد بر اساس مدل تهیه شده (فاز اجرایی)؛