جلسه با معاونت اداره کل زندان‌های استان یزد

 

 

 

 

جلسه مشترک شرکت‌های مستقر در مرکز رشد فناوری‌های نرم پارک علم و فناوری یزد با معاونت اداره کل زندان‌های استان یزد با حضور کارشناسان آموزش و پژوهش این اداره در محل اداره کل زندان‌های استان یزد برگزار شد. در این جلسه که مدیران عامل شرکت‌های چیستا پژوهش ایساتیس،خردورزان، کارا کویر و رویش ماندگار از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد فناوری‌های نرم پارک علم و فناوری یزد حضور داشتند مباحثی شامل معرفی و تبیین اولویت‌های پژوهشی اداره کل زندان‌ها، تشریح نحوه کار واحد آموزش و پژوهش اداره مذکور و طرح‌های مورد نیاز این سازمان مطرح شد.