پروژه مرکز رشد فناوری های نرم

مطالعات راهبردی –عملیاتی و مدیریت مرکز رشد فناوری های نرم پارک علم و فناوری

کارفرما: پارک علم و فناوری یزد

تاریخ شروع: 01/06/94

 

 

 

 

مقدمه: طرح حاضر به جای آن­ که تلاش کند با برنامه­ ریزی، به مدیریت یک نهاد خُرد بپردازد، تلاش خواهد کرد به گونه ­ای برنامه ­ریزی کند که نهادی بزرگتر به ­نام علوم انسانی در ایران متحول شود. بدین ترتیب مهمترین هدف این طرح، کمک به ارتقای وضعیت نابسامان علوم انسانی در استان و ایران خواهد بود و این امر حاصل نخواهد شد مگر آن‌ که پیش از هر چیز، تحلیلی درست از علوم انسانی، وضعیت فعلی و آینده آن داشته باشیم. تنها پس از این است که می ­توانیم برای مرکز رشد علوم انسانی به عنوان یک سازمان یا نهادی که قرار است تحولی در حوزه ­ی علوم انسانی و به‌تبع آن کل جامعه ­ی ایران ایجاد نماید، برنامه ­ریزی صحیح و هدف­مند داشته باشیم.

کمک به تحول در حوزه علوم انسانی، کمک به حل بسیاری از معضلات جامعه را به ­همراه خواهد داشت. در واقع پویایی علوم انسانی در ایران، پویایی جامعه ­ی ایرانی خواهد بود.

نظر به این که علوم انسانی طیف وسیعی از فعالیت ­ها را در برمی ­گیرد و تنوع زیادی برای آن می ­توان متصور شد، مرکز رشد فن­آوری­ های نرم (علوم انسانی) می­ تواند جایگاه مناسب نهادی برای استقرار این فعالیت­ ها، رشد و بهره ­برداری بهینه از آن ­ها باشد. موفقیت شرکت­ های علوم انسانی، مقدمه­ ای بر کاربردی کردن علوم انسانی، جاری­ سازی آن ­ها در اجتماع و به تبع همه این­ ها ارتقای جایگاه علوم انسانی در استان و ایران خواهد بود.

با این اوصاف طرح حاضر تلاشی است در دو بخش. بخش مطالعاتی و بخش مدیریتی مرکز رشد. در بحش مطالعاتی تلاش خواهد شد برنامه ی تحول مرکز رشد را با توجه به کارکرد علوم انسانی و هم چنین نقاط قوت و ضعف این مرکز تدوین کرده و پس از آن و در بخش دوم، با توجه به این برنامه، مدیریت یکساله مرکز اجرایی شود. امید است بتوانیم با این رویکرد، مرکز رشد علوم انسانی را با توجه به نیازهای استان ساختاریندی کرده و برنامه ی تحول آن را به شکلی مطلوب تهیه و اجرایی کنیم.