شعارهای سند توسعه اجتماعی استان یزد از دیدگاه شما

پهمانگونه که مستحضرید، تاکنون 30 شعار در قالب 3 پیامک ارسال گردیده است و به نظرسنجی گذاشته شد. در این گزارش، نظرات افراد موثر در توسعه اجتماعی فرهنگی استان، بررسی و جمع بندی شد که به صورت جدول و نمودار منعکس گردیده است.  

در گام آتی برای جمع بندی نظرات، جلسه کارشناسی با هدف استخراج شعار نهایی برگزار خواهد شد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب: شعارهای سند توسعه اجتماعی استان یزد از دیدگاه شما

جلسه با مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی استانداری یزد در خصوص فاز اجرایی سند توسعه اجتماعی-فرهنگی

این جلسه در روز یک­شنبه مورخ 19/3/92، با حضور مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی استانداری و مشاور طرح تدوین برنامه راهبردی سند توسعه اجتماعی، برگزار شد.

ادامه مطلب: جلسه با مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی استانداری یزد در خصوص فاز اجرایی سند توسعه اجتماعی-فرهنگی

گزارش اولین جلسه شورای راهبری پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا)

اولین جلسه پروژه اتا، در تاریخ 22 خرداد92  و در شرکت قلم ایساتیس یزد برگزار شد. در این جلسه، طرح پژوهشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی معرفی شد و فعالیت های آتی این گروه تشریح گردید.

ادامه مطلب: گزارش اولین جلسه شورای راهبری پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا)

گزارش جلسه دوم شورای راهبردی پروژه اتا

این جلسه در تاریخ 2 مرداد 1392 در شرکت تدبیر و توسعه پرنیان برگزار شد که به بررسی کارگاههای آموزشی، موانع توسعه، مکانیزم های ارزیابی پرداخت حاضرین این جلسه...

 

ادامه مطلب: گزارش جلسه دوم شورای راهبردی پروژه اتا

مطالب بیشتر...