گزارشی از اولین نشست شورای مطالعاتی طرح مطالعات

موضوع جلسه:آشنایی اعضا با طرح، ارایه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده و بررسی نحوه همکاری با آن‌ها در ادامه فعالیت

تاریخ و محل جلسه: ساعت 6 تا 8 عصر یک­شنبه 9 تیر92- سالن اداره کل منابع طبیعی استان یزد

ادامه مطلب: گزارشی از اولین نشست شورای مطالعاتی طرح مطالعات

جلسه شورای مطالعاتی طرح تکمیلی برنامه راهبردی منارید

اولین جلسه شورای مطالعاتی طرح تکمیلی برنامه راهبردی منارید در حوزه بهاباد، امروز ساعت 6 بعدازظهر در سالن اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد برگزار می­شود.

ادامه مطلب: جلسه شورای مطالعاتی طرح تکمیلی برنامه راهبردی منارید

گزارش بهاباد

در تاریخ 11 خرداد، با حضور آقای مهندس باقری، مدیریت محترم پروژه منارید در استان یزد و کارشناسان شرکت پرنیان از روستای آسفیج، کمکوییه، بنستان و به صورت کلی، حوزه آبخیزداری بهاباد، بازدید به عمل آمد.

ادامه مطلب: گزارش بهاباد

انعقاد قرارداد پروژه منارید

قرارداد پروژه منارید تحت موضوع ” مطالعات تحلیل و تدوین برنامه راهبردی و پیاده‌سازی آن به منظور تقویت و انسجام سازمانی در مدیریت یک‌پارچه منابع طبیعی (طرح منارید) و دست‌یابی به الگوی توسعه پایدار در حوضه آب‌خیز بهاباد شهرستان بهاباد استان یزد " در تاریخ 31/2/92 بین شرکت تدبیر و توسعه پرنیان و سازمان جنگل­ها، مراتع و آب­خیز­داری کشور منعقد شد.

ادامه مطلب: انعقاد قرارداد پروژه منارید