جلسه شورای مطالعاتی طرح تکمیلی برنامه راهبردی منارید

اولین جلسه شورای مطالعاتی طرح تکمیلی برنامه راهبردی منارید در حوزه بهاباد، امروز ساعت 6 بعدازظهر در سالن اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد برگزار می­شود.

ادامه مطلب: جلسه شورای مطالعاتی طرح تکمیلی برنامه راهبردی منارید

گزارش بهاباد

در تاریخ 11 خرداد، با حضور آقای مهندس باقری، مدیریت محترم پروژه منارید در استان یزد و کارشناسان شرکت پرنیان از روستای آسفیج، کمکوییه، بنستان و به صورت کلی، حوزه آبخیزداری بهاباد، بازدید به عمل آمد.

ادامه مطلب: گزارش بهاباد

انعقاد قرارداد پروژه منارید

قرارداد پروژه منارید تحت موضوع ” مطالعات تحلیل و تدوین برنامه راهبردی و پیاده‌سازی آن به منظور تقویت و انسجام سازمانی در مدیریت یک‌پارچه منابع طبیعی (طرح منارید) و دست‌یابی به الگوی توسعه پایدار در حوضه آب‌خیز بهاباد شهرستان بهاباد استان یزد " در تاریخ 31/2/92 بین شرکت تدبیر و توسعه پرنیان و سازمان جنگل­ها، مراتع و آب­خیز­داری کشور منعقد شد.

ادامه مطلب: انعقاد قرارداد پروژه منارید

شعارهای سند توسعه اجتماعی استان یزد از دیدگاه شما

پهمانگونه که مستحضرید، تاکنون 30 شعار در قالب 3 پیامک ارسال گردیده است و به نظرسنجی گذاشته شد. در این گزارش، نظرات افراد موثر در توسعه اجتماعی فرهنگی استان، بررسی و جمع بندی شد که به صورت جدول و نمودار منعکس گردیده است.  

در گام آتی برای جمع بندی نظرات، جلسه کارشناسی با هدف استخراج شعار نهایی برگزار خواهد شد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب: شعارهای سند توسعه اجتماعی استان یزد از دیدگاه شما