نشست ارزیابی تاثیرات اجتماعی (2)

نشست ارزیابی تاثیرات اجتماعی در تاریخ دوم تیر 1394 در سالن همایش های فرمانداری و با حضور آقایان محمد علی طالعی، علی روحانی، محمد رنجبر، جواد فتاحی، رضا شریعتی، سیدفرهاد اسلامی، ولی الله رنجبر، محمدعلی قاسم زاده، علی اصغر غلامی، محسن خوش گذران، سید احسان شریعتی، محمد انوری و خانم ها عذرا کریم و سمیه ایزدیان برگزار شد. در این نشست آقای مدرسی مقدمه ای از ارزیابی تاثیرات اجتماعی ارائه داده و سپس هرکدام از حاضرین سوالاتی در مورد اتا یا همان ارزیابی تاثیرات اجتماعی از ایشان پرسیدند.