کارگاه آموزشی خانواده سالم

این کارگاه در روز سه شنبه مورخ 11 آذر 93 با حضور جناب آقای جوادیان مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و جمعی از مسئولین مرتبط با سند کاهش طلاق و خانواده سالم و بالنده در سالن شهید موحدین استانداری یزد تشکیل شد.

جهت مشاهده گزارش تکمیلی و فایل آموزشی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مفهوم توسعه (development) از مفاهيم مهم زمان ما است، به طوري كه كشورهاي دنيا و اجتماعات بشري را براساس آن، طبقه بندي مي كنند؛ مثلاً كشورها را به توسعه يافته، در حال توسعه، و توسعه نيافته طبقه بندي مي كنند. قبل از مفهوم توسعه، بيشتر از مفهوم رشد (growth) استفاده مي شد تا زماني كه در دهه هفتاد ميلادي معلوم شد كه اين مفهوم براي نشان دادن وضعيت جوامع، نارسا است. مفهوم رشد، بيشتر، درباره وضعيت اقتصادي جامعه به كار برده با توليد ناخالص ملي سنجيده مي شد. پس از مدتي معلوم شد كه ميزان توليد ناخالص كشورها، و حتي سرانه توليد ناخالص آنها، به تنهايي معيار مناسبي براي نشان دادن وضعيت آنها نيست. اين مفهوم نشان نمي داد كه توليد ناخالص ملي چگونه در جامعه توزيع شده است، يا ميزان نابرابري اقتصادي در جامعه كم است يازياد. همچنين مفهوم رشد، وضعيت اجتماعي، سياسي، و فرهنگي جامعه را نمي سنجيد. به يك معنا، اين مفهوم برمبناي پيش فرضهاي مادي و ماركسيستي بنا شده بود كه اقتصاد را مبنايي براي همه ابعاد ديگر جامعه مي دانست، و به طور ضمني فرض مي كرد كه رشد اقتصادي، سبب رشد اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه نيز مي گردد.

 وقتی صحبت از استراتژي به میان می آید، دغدغه مدیران ارشد ایرانی، عدم اجراي برنامه ها و آمال و آرزوهاي آنها در خصوص سازمانهایشان است. غافل از آنکه این دغدغه ویژه سازمانهاي ایرانی نیست و 85 درصدشرکتهاي فورچون 500 نیز در اجراي استراتژيهاي خود ناکام مانده اند. تجربه ما نیز حاکی از ان است که عدم اجراي اثر بخش استراتژي، نه به واسطه تدوین استراتژي نا کارآمد، بلکه به دلیل مهارتهاي ناکافی دراجراي آن نهفته است.

کارگاه آموزشی "نحوه پیاده سازی  استراتژيک توسعه" با هدف بررسی نمونه هاي موفق (و در پاره اي موارد ناکام) اجراي استراتژي در سازمانهاي ایرانی، طرحریزي شده است.