کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک اشکذر

این کارگاه روز سه شنبه مورخ 20/8/93 ساعت 8 الی 12 در سالن کوثر فرمانداری شهرستان اشکذر، با حضور فرماندار محترم شهرستان اشکذر و جمعی از مدیران کمیته های زیربنایی و تولیدی برگزار شد.

در ابتدای کارگاه آقای شاه حسینی فرماندار محترم شهرستان اشکذر در مورد روند تهیه سند و فعالیت های انجام شده در فاز اجرایی سند بیان شد و در ادامه آقای سید محمد علی مدرسی مفاهیمی همچون توسعه، استراتژی و برنامه­ریزی استراتژیک را به حاضرین کارگاه آموزش داده و در پایان خلاصه ای از روند فعالیت سند راهبردی، استراتژی ها و طرح کلیدی عنوان شد.