دومین کمیته تخصصی صنعت اسب و گردشگری در اشکذر

دومین جلسه کمیته تخصصی صنعت اسب و گردشگری روز چهارشنبه مورخ 9/7/93 راس ساعت 10:30 با حضور فرماندار، مشاور سند راهبردی و جمعی از روسای ادارات شهرستان در محل سالن کوثر فرمانداری اشکذر برگزار شد؛ که مصوبات این جلسه به شرح ذیل است

 

1ـ مقرر گردید هیأت سوارکاری با جهاد کشاورزی و منابع­طبیعی برای واگذاری زمین با متقاضیان همکاری و مشارکت داشته باشد.

2 ـ مقرر گردید مسئله تعلق گرفتن تسهیلات بانکی کم بهره به باشگاه­داران و اسب­داران توسط مدیریت جهاد کشاورزی پیگیری شود.

3 ـ مقرر گردید مسئله واگذاری زمین پیست سوارکاری توسط شهردار و شورای شهر اشکذر پیگیری شود.

4ـ مقررگردید پیگیری، تجدید نظر و تقسیم عادلانه در خصوص سایت 11 هکتاری در منطقه چرخاب و دادن اولویت در واگذاری زمین به باشگاه­داران بومی شهرستان توسط جهاد کشاورزی صورت گیرد. 

5 ـ مقرر گردید اداره جهاد کشاورزی شهرستان از میراث فرهنگی در خصوص عدم قرارگیری زمین­های واگذاری به باشگاه­های اسب و سوارکاری در محدوده سایت­های تاریخی و باستانی استعلام نماید.

 6 ـ مقرر گردید در خصوص اعتبارات اعطایی به زیر ساخت­های صنعت اسب در سفر سوم ریاست جمهوری به استان توسط اداره ورزش و جوانان پیگیری­های لازم صورت گیرد.

7ـ مقرر گردید عرصه­هایی با قابلیت و توانایی مناسب جهت باشگاه­های سوارکاری و پرورش اسب در پهنه خضرآباد توسط جهاد کشاورزی و منابع­طبیعی شهرستان شناسایی و مکان­یابی گردد.

8 ـ  مقرر گردید مسئله بیمه کارگران باشگاه­های اسب توسط خانم اسلامی کارشناس سند  پیگیری شود.

9ـ مقرر گردید مصوبه دولت در خصوص تشکیل شرکت­های تعاونی و مشارکت آنها در سرمایه­گذاری و اعطای تسهیلات به اعضای با بهره کم پیگیری گردد.

10 ـ مقرر گردید طراحی المان اسب برای میدان ورودی اشکذر توسط شهرداری و شورای شهر اشکذر پیگیری گردد.