صورت جلسه همکاری پارک علم و فناوری با دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد

صورت­ جلسه ایجاد همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی شهر بهاباد با پارک علم و فناوری یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه تشکیل دفتر پارک علم و فناوری در شهرستان بهاباد در مورخ چهارشنبه 17 آذر ماه 95 در دفتر ریاست پارک علم و فناوری با حضور آقایان: دکتر داریوش پورسراجیان رییس پارک علم و فناوری استان یزد،  محمدرضا خادمی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد، مهندس تقی فرهنگ­نیا رییس مرکز رشد ITاستان یزد و سیدمحمدعلی مدرسی مشاور طرح پروژه بین­المللی منارید در استان یزد-بهاباد برگزار گردید.

در جلسه فوق موارد زیر مطرح و تصمیماتی به شرح زیر اخذ گردید:

- راه­اندازی دفتر پارک علم و فناوری در شهرستان بهاباد در محل سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد؛ (مسئول پیگیری: فرمانداری شهرستان بهاباد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد)؛

- معرفی یک کارشناس به عنوان مسئول دفتر توسط فرمانداری شهرستان بهاباد (مسئول پیگیری: فرمانداری شهرستان بهاباد)؛

- تجهیز دفتر توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد (مسئول پیگیری: فرمانداری شهرستان بهاباد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد)؛

- پیشنهاد اسم یکی از مفاخر شهرستان بهاباد به  عنوان اسم دفتر توسط شهرستان بهاباد (مسئول پیگیری: فرمانداری شهرستان بهاباد)؛

- طراحی تابلو دفتر پارک علم و فناوری با هماهنگی روابط عمومی پارک؛

- آموزش و مشاوره مورد نیاز از طرف پارک علم و فناوری یزد؛

- دفتر پارک علم و فناوری بهاباد از کلیه امتیازات پارک علم و فناوری یزد برخوردار خواهد بود.

 

 

 

مجموعه منارید بهاباد