صورت جلسه طرح های پیشنهادی جهت اجرا در سایت 55 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد

گزارش جلسه بررسی و برنامه ­ریزی طرح­ های پیشنهادی- اجرایی در سایت 55 هکتاری دانشگاه آزاد بهاباد « احداث ایستگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی دانشگاه یزد در بهاباد» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این جلسه در روز پنج­ شنبه 30 دی ماه 1395 ساعت 8:30 در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه یزد با موضوع برنامه­ ریزی برای اجرای طرح ­های پیشنهادی در سایت 55 هکتاری دانشگاه آزاد بهاباد با حضور افرادی همچون: آقایان: محمدصالح اولیا(دانشگاه یزد)، مجید دهقانی­ زاده (معاون توسعه و برنامه­ ریزی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی)،احمدرضا فقیه خراسانی (معاون پارک علم و فناوری)، امیر شريف يزدي ( مدير مرکز پژوهش هاي خورشيدي)، سیدعلی­محمد ضیای کاشانی (معاون بهبود تولیدات گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی)، علی ­اکبر رحمتیان بهابادی (مدیر جهاد کشاورزی بهاباد)، حیدر مفتاحی ­زاده (محقق گیاهان دارویی)، احمد افروزیان (رییس مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی یزد)، عباس اقبال (فرماندار شهرستان بهاباد)، سیدمحمود میرابوالقاسمی (شورای شهر بهاباد)، محمدرضا خادمی (رییس دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد)، سید حمید میردکنی (مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی یزد)، کاظم کمالی (رییس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی)، اصغر مصلح آرانی (رییس دانشکده منابع ­طبیعی دانشگاه یزد)، محمدرضا کارگران (رییس نظام مهندسی معدن استان یزد)، محمود وجدانی (کارشناس اقتصادی استانداری)، ابراهیم کاظم ­نژاد (اداره کل میراث فرهنگی استان یزد)، رضا باقری فهرجی (معاون آبخیزداری اداره کل منابع ­طبیعی و آبخیزداری استان یزد و مدیر اجرایی استانی پروژه بین­المللی منارید)، سیدمحمدعلی مدرسی (مشاور، شرکت تدبیر و توسعه پرنیان) و علیرضا ابهجی (شرکت تدبیر و توسعه پرنیان). خانم­ها: افسانه شهابی ­پور (معاون دفتر امور اقتصادی استانداری یزد)، اکرم فداکار (مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری).

شرح جلسه

در ابتدا آقای سیدمحمدعلی مدرسی در مورد پیشینه طرح و وضعیت موجود اطلاعاتی را ارایه کرده و در ادامه آقای اقبال فرماندار شهرستان بهاباد، آقای محمدرضا خادمی و آقای سیدمحمود میرابوالقاسمی نماینده شورای اسلامی یزد در شورای عالی استان ­ها در مورد ضرورت طرح نکاتی را ارایه نمودند. سپس آقای دکتر مصلح رییس دانشکده منابع ­طبیعی و آبخیزداری دانشگاه یزد توجیه فنی طرح احداث ایستگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی را ارایه نمودند و آقای مهندس باقری، آقای مهندس رحمتیان و دیگر اعضای جلسه نکاتی را در مورد اجرای طرح ایراد نمودند.

مصوبات جلسه 

- انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد و اداره کل منابع ­طبیعی و آبخیزداری استان یزد در مورد احداث ایستگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی، متولی طرح: دانشگاه یزد

- تشکیل کمیته علم و فناوری در مورد بحث فنی ایستگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی با دبیری آقای محمدرضا خادمی، متولی پارک علم و فناوری استان یزد در توسعه شرکت­های دانش بنیان مرتبط؛

- تهیه طرح گلخانه ­های پسید و اجاق پزهای خورشیدی و موارد مشابه با همکاری اداره برق یزد و به نمایندگی آقای مهندس شریف یزدی به عنوان متولی اصلی.

مجموعه منارید بهاباد