گزارش بازدید از خانه های قدیمی متقاضیان بوم گردی در روستاهای پایلوت پروژه منارید یزد-بهاباد

 

 

 

 

 

 

 

- گزارش بازدید آقای مهندس امینی از خانه ­های قدیمی جهت صدور مجوز بوم گردی توسط میراث فرهنگی شهرستان بهاباد در روستاهای پایلوت پروژه منارید

این بازدید در روز شنبه مورخ 2 اردیبهشت ماه 96 از روستاهای پایلوت پروژه منارید با حضور آقای مهندس امینی سرپرست میراث فرهنگی شهرستان بهاباد، آقای کریمی کارشناس ظرفیت ­ساز پروژه منارید و خانم پیرمرادیان کارشناس انسجام ­ساز پروژه منارید برگزار گردید. از خانه­های قدیمی متقاضیان بوم ­گردی در 5 روستای پایلوت بازدید شد، از خانه­های بازدید شده تمام خانه­های قدیمی مورد تأیید میراث فرهنگی بهاباد جهت دریافت مجوز بوم گردی، قرار گرفت، به جز دو خانه قدیمی به علت اینکه هزینه تعمیر این خانه ­های قدیمی زیاد بوده و به صرفه اقتصادی شخص متقاضی نبوده است. 

 

مجموعه منارید بهاباد