صورت جلسه هشتم کارگروه اجتماعی و فرهنگی منارید

- صورت جلسه هشتم کارگروه اجتماعی و فرهنگی پروژه تسهیل­ گری و ظرفیت ­سازی پروژه بین ­المللی منارید

این جلسه در روز چهارشنبه 9 اسفندماه 95 با حضور اعضای کارگروه اجتماعی و فرهنگی پروژه بین­ المللی منارید در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد برگزار گردید. در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت و سپس آقای خادمی رییس کارگروه فرهنگی و اجتماعی پروژه تسهیل ­گری و ظرفیت­ سازی پروژه بین ­المللی منارید ضمن خیر مقدم به مدعوین جلسه، مروری بر مطالب جلسه قبلی کارگروه کرده و در ادامه خانم زهرا پیرمرادیان کارشناس انسجام­ ساز پروژه منارید دستور کار جلسه را عنوان کرده و از تمام اعضای کارگروه که پیگیر تشکیل تشکل­ های مصوبه ­های جلسه قبلی کارگروه بوده تشکر نمودند و سپس اعضای پیشنهادی اتاق طرح و توسعه شهرستان بهاباد که مورد تأیید اعضای کارگروه قرار گرفت و در ادامه هر کدام از نمایندگان تشکل­ های در حال تشکیل در شهرستان بهاباد گزارشی از ساختار در حال تشکیل خود ارایه دادند و در پایان مصوبات جلسه به شرح ذیل بوده است:  

- ارسال نامه به اداره ­های ذی ­ربط جهت مورد تأیید قرار گرفتن اعضای پیشنهادی اتاق طرح و توسعه و معرفی نماینده ­ای از بازنشستگان اداری، نخبگان و سرمایه­ داران مرتبط با هر موضوع اتاق طرح و توسعه؛

-  ادامه پیگیری تشکل­ های در حال راه­ اندازی توسط اعضای کارگروه فرهنگی و اجتماعی پروژه منارید؛

 - پیگیری انجمن رشد و توسعه در ایام نوروز توسط آقای خادمی رییس کارگروه فرهنگی و اجتماعی پروژه منارید. 

مجموعه منارید بهاباد