صورت جلسه هفتم کارگروه فرهنگی و اجتماعی پروژه منارید یزد-بهاباد

گزارش جلسه هفتم کارگروه فرهنگی و اجتماعی با موضوعات: راه ­اندازی اتاق طرح و توسعه و تشکیل سازمان­ های مردم نهاد در شهر بهاباد و روستاهای پایلوت پروژه بین ­المللی منارید

 

 

 

 

 

 

 

 

این جلسه در روز چهارشنبه 15 دی ماه 95 ساعت 10:30 در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بهاباد با حضور اعضای کارگروه اجتماعی و فرهنگی پروژه بین ­المللی منارید برگزار گردید. جلسه پس از تلاوت آیات قرآن شروع و جناب آقای خادمی، به عنوان رییس محترم کارگروه پس از خوش­ آمدگویی به اعضای محترم کارگروه مطالبی را از مرحوم آقای دکتر قندهاری مطرح و در ادامه جلسه سرکار خانم پیرمرادیان دستور جلسه را به اطلاع مدعوین جلسه رساندند و در ادامه تبادلاتی بین اعضای کارگروه در مورد محل راه­ اندازی اتاق طرح و توسعه و تشکل ­های مورد نیاز شهرستان صورت گرفت که این نظرات منجر به مصوباتی به شرح ذیل شد:            

- مورد تأیید قرار گرفتن محل راه ­اندازی اتاق طرح و توسعه شهرستان بهاباد در دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد؛ 

- دعوت از جوانان علاقمند روستاهای پایلوت جهت تشکیل سازمان مردم نهاد در روستاهای پایلوت پروژه منارید؛

- برگزاری جلسه در دفاتر توسعه روستایی و برنامه ­ریزی روستاهای پایلوت پروژه منارید جهت مشخص شدن داوطلبان سازمان مردم نهاد توسط کارشناس ظرفیت ­ساز جناب آقای کریمی؛

- پیگیری تشکیل سازمان مردم نهاد مبارزه با آسیب ­های اجتماعی به ویژه مواد مخدر و بیکاری توسط جناب آقای زینلی نماینده محترم کارگروه فرهنگی و اجتماعی پروژه منارید در فرمانداری؛

- تشکیل سازمان مردم نهاد واقفین و خیرین توسط اداره اوقاف شهرستان بهاباد؛

- تشکیل سازمان مردم نهاد دوست ­داران طبیعت و محیط ­زیست توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان بهاباد؛

- پیگیری ثبت انجمن رشد و توسعه شهرستان بهاباد در فرمانداری شهرستان توسط جناب آقای زینلی نماینده محترم کارگروه مربوطه در فرمانداری؛

-  مشخص کردن اعضای اتاق طرح و توسعه به صورت پیشنهادی جهت تأیید نهایی در جلسه بعدی کارگروه اجتماعی و فرهنگی پروژه منارید توسط جناب آقای دکتر خادمی رییس محترم دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد؛

- پیگیری ثبت و تشکیل سازمان مردم نهاد منابع­ طبیعی و محیط ­زیست توسط سرکار خانم ایمانی کارشناس محترم اداره منابع ­طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهاباد؛

مجموعه منارید بهاباد