صورت جلسه دوم کارگروه اقتصادی و تولیدی پروژه منارید

- گزارش جلسه دوم کارگروه اقتصادی و تولیدی

 

 

 

 

 

 

 

این جلسه در روز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 ساعت 10:15 در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس رحمتیان پاورپوینتی از فعالیت ­های اجرا شده در روستاهای پایلوت پروژه بین ­المللی منارید به صورت خلاصه ارایه داده و در ادامه اعضای کارگروه هر کدام نظری را بیان کرده که نتیجه این نظریات، مصوبه ­های به شرح ذیل بوده است: 

- هماهنگی جلسه­ ای جهت راه­ اندازی کشتارگاه در شهرستان بهاباد با حضور آقای حاجی ­زاده رییس ناحیه مقاومت شهرستان بهاباد، آقای رحمتیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد و آقای حکیم ­آبادی مسئول نماینده استان قدس رضوی در شهرستان بهاباد و آقای غنی ­پور؛  

- پیگیری واگذاری زمین جهت کاشت زعفران در روستاهای پایلوت توسط آقای مهندس رحمتیان در جلسه ­ای با حضور آقای سید حسینی معاون عمرانی استانداری و آبفار روستایی، آبفای شهری، آب منطقه ­ای که در روز 14 بهمن برگزار خواهد شد، صورت گیرد.

- پیگیری تشکیل شرکت تعاونی زنان روستای بنستان از اداره کار، تعاون، رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی.

- پیگیری جهاد کشاورزی جهت درخواست تأمین جوجه یک روزه برای روستای بنستان جهت پرورش مرغ بومی؛

- نوشتن طرح توجیهی توسط دفتر توسعه روستای بنستان جهت جذب روستایی ­های که از روستا رفته  با همکاری خانم سبیلی و برگزاری جلسه­ ای پیرامون طرح توجیهی آماده شده با حضور ناحیه مقاومت، جهاد کشاورزی و نماینده فرمانداری؛

- بررسی مشکل لوله­ گذاری آبیاری تحت فشار حسین­ آباد روستای ده عسکر توسط جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد؛

- برگزاری جلسه ­ای با حضور مردم روستای ده جمال و کارشناسان جهاد کشاورزی جهت تسطیح و یکپارچه­ سازی اراضی. 

- پیگیری واگذاری زمین جهت ایجاد پهنه دامداری روستای کمکوییه توسط جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد. 

- قرار گرفتن طرح کلیدی راه­ اندازی واحدهای زنبورداری دستور جلسه بعدی کارگروه اقتصادی و تولیدی. 

مجموعه منارید بهاباد