جلسه کارگروه منابع طبیعی

این کارگروه در روز چهار شنبه مورخ 27/5/95 رأس ساعت 8:00 با حضور اعضا برگزار گردید. در این جلسه رییس محترم کارگروه منابع ­طبیعی، محیط­ زیست و مدیریت منابع آب پروژه تسهیل ­گری و ظرفیت ­سازی برای اجرای پروژه ­های مدیریت جامع حوزه آبخیز و سند بالا دستی پروژه بین ­المللی منارید در حوزه آبخیز بهاباد با رأی اکثریت اعضای انتخاب و مقرر گردید که حکم نام برده از طرف فرماندار محترم شهرستان بهاباد صادر گردد. مصوبات جلسه کارگروه فوق به شرح ذیل است: 

- صدور حکم رییس محترم کارگروه منابع ­طبیعی، محیط­ زیست و مدیریت منابع آب پروژه تسهیل ­گری و ظرفیت­ سازی برای اجرای پروژه ­های مدیریت جامع حوزه آبخیز و سند بالا دستی پروژه بین­ المللی منارید در حوزه آبخیز بهاباد آقای مهندس دهقان چناری رییس محترم اداره منابع طبیعی شهرستان بهاباد از طرف فرماندار محترم شهرستان؛

- ارایه آمار و اطلاعات دقیق و به روز از مصرف آب در شهرستان و میزان برداشت از حوزه آبخیز و کاهش سطح آب­های زیرزمینی توسط آب منطقه ای

- ارایه آمار و اطلاعات دقیق از چاه ­های آب (آشامیدنی و کشاورزی) و تعداد چاه‌ های نیازمند به کنتورهای هوشمند، توسط آب منطقه ای

- پیگیری مصرف  آب آشامیدنی جهت آبیاری فضای سبز توسط شهرداری از طریق اداره آب و فاضلاب شهری

 

 

مجموعه منارید بهاباد