جلسه کارگروه اقتصادی-تولیدی

 

این کارگروه در روز سه شنبه 26/5/95 رأس ساعت 11:30 با حضور اعضای برگزار گردید. در این جلسه رییس محترم کارگروه اقتصادی تولیدی پروژه تسهیل ­گری و ظرفیت­ سازی برای اجرای پروژه­ های مدیریت جامع حوزه آبخیز و سند بالا دستی پروژه بین ­المللی منارید در حوزه آبخیز بهاباد با رأی اکثریت اعضای انتخاب و مقرر گردید که حکم نام برده از طرف فرماندار محترم شهرستان بهاباد صادر گردد. مصوبات جلسه کارگروه فوق به شرح ذیل است: 

- صدور حکم رییس محترم کارگروه اقتصادی تولیدی پروژه تسهیل­ گری و ظرفیت ­سازی برای اجرای پروژه­ های مدیریت جامع حوزه آبخیز و سند بالا دستی پروژه بین­ المللی منارید در حوزه آبخیز بهاباد آقای مهندس رحمتیان مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد از طرف فرماندار محترم شهرستان بهاباد؛

- دعوت از جناب آقای دکتر وظیفه شناس در جلسه بعدی کارگروه؛

- ارسال طرح های پیشنهادی به تمام اعضای کارگروه و نهایی شدن طرح ها در جلسه بعد؛

- پیگیری راه ­اندازی مرکز رشد شهرستان از طرف فرمانداری شهرستان

- پیگیری شکل­گیری سازمان عمران و توسعه شهرستان از طرف فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت تعاونی روستایی؛

- پیشنهاد و ارایه محصولات کشاورزی اصلی شهرستان توسط اعضای کارگروه و بررسی پیشنهادات توسط سایر اعضای و کارشناس محترم (دکتر وظیفه‌ شناس)؛

- دعوت از نمایندگان روستایی (به عنوان تولید کنندگان محصولات کشاورزی و ارایه گزارش از محصولات اصلی)؛

 

مجموعه منارید بهاباد