پروژه تسهیل گری و ظرفیت سازی برای اجرای پروژه های مدیریت جامع حوزه آبخیز و سند بالا دستی پروژه بین المللی منارید بهاباد

 

 

 

پروژه تسهیل­ گری و ظرفیت سازی برای اجرای پروژه­ های مدیریت جامع حوزه آبخیز و سند بالا دستی پروژه بین­ المللی منارید

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

زمان شروع پروژه: 

 

سازمانی و نیز ايجاد هماهنگی هر چه بيشتر بين دست اندركاران ذي ربط و ارتقای و ارایه الگوهای موفق در زمینه مدیریت پایدار اراضی، زیست بوم­ ها و منابع آب در کشور جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است. در سطح دولتی سازمان­ ها و ارگان­ه ایی که مستقیم و یا غیرمستقیم به منابع­ طبیعی وابسته هستند، به طور قابل ملاحظه­ای با پروژهMENARID مرتبط هستند این بخش­ها شامل: استانداری، جهاد کشاورزی، محیط­ زیست، کمیته امداد امام خمینی، برق منطقه­ ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صنایع و معادن، راه و شهرسازی، آب منطقه­ ای، دانشگاه­ ها، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، هواشناسی و غیره است.

بخش خصوصی نیز از جمله دست اندرکاران بالقوه و ذینفع پروژهMENARID  بشمار می­رود. در فاز اجرایی این پروژه ، در قالب همکاری­های منطقه ­ای GEFو در 7 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، به طور هم زمان و تحت یک پروژه مادر یا چتر با عنوان  MENARIDبه اجرا در آمده است. این پروژه در سه استان کشور از جمله استان یزد که پایلوت آن در شهرستان بهاباد قرار دارد در حال اجرا است. سایت بهاباد در 200 کیلومتری جنوب شرقی استان یزد واقع است. این پروژه در بهاباد در چهار روستای پایلوت آسفیج، کمکوییه، بنستان، کریم­آباد در حال اجرا است.

مجموعه منارید بهاباد