دانلود خلاصه گزارش پروژه توسعه خاتم

تدوین برنامه راهبردي و چشمانداز توسعه شهرستان خاتم با کارفرمایی فرمانداري، معاونت برنامه- ریزي استان و مطالعات اجرایی شرکت تدبیر و توسعه پرنیان در سال 91 انجام شد. این برنامه مورد تأیید و تصویب شوراي برنامهریزي شهرستان قرار گرفت و با توجه به جایگاه مشورتی این شورا، برنامه به عنوان سندي راهبردي- ارشادي براي دولت، مردم و بخش خصوصی براي اجرا در دستور کار قرار گرفت...

جلسه چهارم توسعه صنعتی شهرستان خاتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش جلسه چهارم کارگروه توسعه صنعتی شهرستان خاتم

 این جلسه در روز سه شنبه 13 امرداد 94 ساعت10 در بخش­ داری مروست، با حضور بخشدار محترم مروست و کارشناس محترم اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد و جمعی از مدیران محترم اداره­ های صنعت، معدن و تجارت شهرستان خاتم به عنوان رییس کارگروه و دیگر اداره­ ها: منابع طبیعی و آبخیزداری شهر مروست، شورای شهر مروست، نماینده محترم فرمانداری، آب منطقه­ ای شهرستان خاتم، شرکت توزیع برق شهر مروست، اداره گاز شهرستان خاتم و جمعی از سرمایه گذاران صنایع در حال تأسیس در بخش مروست به عنوان دستگاه همکار برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای قانع بخشدار محترم مروست بعد از خوش آمدگویی و خیر مقدم به مدعوین محترم حاضر در جلسه، مشکلات صنعتی بخش مروست را مطرح و تمام اداره­ های حاضر در جلسه نظرات خود را اعلام کرده و نتیجه این جلسه مصوباتی بود که به شرح ذیل است:

- مقرر شد بعد از لایروبی و شروع آبدهی چاه آب منطقه ­ای پیگیری نماید تا شرکت شن و ماسه به تعهدات خود در قبال آبدهی به واحدهای صنعتی اقدام و در غیر این صورت آب منطقه ­ای نسبت به پلمپ و تعیین تکلیف چاه مذکور اقدام نماید.

- مقرر گردید بخشداری مروست نسبت به برگزاری جلسه ­ای با حضور اداره ­های آب منطقه ­ای، منابع­ طبیعی، سازمان همیاری و سرمایه­ گذاران صنعت کربن فعال شن و ماسه جناب آقای حیدری اقدام و اگر موضوع حل نشد مصوبه اول اجرا گردد.

- مقرر شد کارخانه کربن فعال میزان گاز مورد نیاز را به اداره گاز اعلام و اداره مذکور نسبت به گاز رسانی به این کارخانه پیگیری و اقدام لازم معمول نماید.

جلسه پنجم کارگروه کشاورزی و مدیریت منابع آب شهرستان خاتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش جلسه پنجم کارگروه کشاورزی و مدیریت منابع آب در شهرستان خاتم

 این جلسه در روز یک شنبه مورخ 24 خرداد 94 ساعت 8:30 در اتاق مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان خاتم، با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان خاتم آقای مهندس یزدانی به عنوان رییس کارگروه و جمعی از مدیران و کارشناسان محترم اداره های دام پزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ­ای، صنعت، معدن و تجارت، نماینده شرکت تدبیر و توسعه پرنیان و فرمانداری شهرستان خاتم به عنوان دستگاه همکار برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس یزدانی رییس کارگروه مربوطه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته مرتبط با مصوبات جلسه چهارم کارگروه عنوان کرده و در ادامه آقای تاج آبادی کارشناس محترم جهاد کشاورزی خاتم به همراه آقای زارع کارشناس محترم فرمانداری که مسئولیت بازدید از خوشه پسته شهرستان رفسنجان را به عهده گرفته بودند، گزارشی در این مورد ارایه کرده و در نهایت با تجزیه و تحلیل سایر اداره ­های حاضر در جلسه مصوباتی از این جلسه بیرون آورده شد، که به طور خلاصه عبارتند از:

- معرفی 15 نفر کارشناس از جهاد کشاورزی شهرستان خاتم به خوشه پسته رفسنجان؛

- یک چاه خرد مالکی از طرف جهاد کشاورزی شهرستان خاتم به آقای انجم شعاع معرفی شود.  

- پیگیری اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خاتم و منابع­ طبیعی در بحث گچ جهت مصرف کشاورزان؛

- پیگیری آقای مهندس منصوری، کارشناس محترم شرکت آب منطقه­ ای شهرستان خاتم در مورد مجوز استخرهای ذخیره آب؛

- دعوت آقای انجم شعاع در جلسه بعدی کارگروه توسط جهاد کشاورزی شهرستان خاتم؛

 

---------------------


جلسه 3 کارگروه گردشگری و محیط زیست

 

 

گزارش جلسه سوم کارگروه گردشگری و محیط زیست شهرستان خاتم

 این جلسه در روز دوشنبه 25 خرداد 94 ساعت10:30در اداره محیط زیست شهرستان خاتم، با حضور مدیر محترم اداره محیط زیست شهرستان خاتم به عنوان رییس کارگروه و جمعی از مدیران محترم ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، نماینده محترم اداره محیط زیست در بخش مروست، میراث فرهنگی، شورای شهر هرات و نماینده محترم فرمانداری به عنوان دستگاه همکار برگزار شد. در ابتدای نشست آقای مهندس حیدری مدیر محترم اداره محیط زیست شهرستان خاتم مصوبات جلسه قبلی را بیان کرده و مدیران به ترتیب فعالیت ­های که جهت هر کدام از مصوبات صورت گرفته را عنوان و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه این جلسه مصوباتی بود که به شرح ذیل است:

- پیگیری طرح ارتقای جنگل باغ شادی به پارک ملی از طریق ارسال نامه از طرف فرماندار محترم شهرستان به استاندار محترم و ارسال نامه­ ای از طرف ایشان به خانم دکتر ابتکار ظرف دو هفته آینده؛

- ارسال نامه از طرف رییس محترم محیط ­زیست شهرستان به اداره کل حفاظت از محیط ­زیست استان یزد پیرامون موافقت دو اداره منابع ­طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم و صنعت، معدن و تجارت شهرستان خاتم جهت ارتقای جنگل باغ شادی به پارک ملی؛

- قرارگیری طرح جامع و تفصیلی گردشگری جنگل باغ شادی در اختیار آقای مشتاقیان سرپرست محترم اداره میراث فرهنگی شهرستان خاتم و مشخص کردن نوع همکاری خود با دستگاه متولی طرح مربوطه؛

- قرارگیری طرح جامع و تفصیلی گردشگری جنگل باغ شادی در اختیار آقای مهندس تیموری جهت مشخص کردن نوع گونه­ های که باید کاشت شود، مشخص کردن مسیرهای گردشگری و در کل ظرفیت ­سنجی گردشگری براساس نوع استفاده از جنگل.

- بررسی طرح­ های اجرایی مطرح شده در طرح جامع و تفصیلی گردشگری جنگل باغ شادی در جلسه بعدی کارگروه.