سند توسعه شهرستان خاتم

تدوین سند راهبردی توسعه شهرستان خاتم

کارفرما: فرمانداری خاتم

زمان شروع پروژه: 89/10/22

زمان پایان پروژه: 91/02/01

 

در 14 سال آینده، در سال 1404، با اتکال به نیروی لایزال الهی، خواست و اراده مدبرانه جمعی مدیران و مردم شهرستان، شهرستان خاتم شهرستانی است:

توسعه‌یافته، با مردمانی منسجم، پویا، بانشاط و پرتوان، دارای چند صنعت بزرگ و پاک، قطب کشاورزی و دام‌پروری با بهره‌وری و سوددهی بالا و مرکز اصلی تولید مواد غذایی و داروهای گیاهی و صنایع تبدیلی و تأمینی مرتبط با آن‌ها در استان، مرکز ثقل ارتباطی بین سه استان یزد، فارس و کرمان و توسعه‌دهنده حوزه أثرگذاری استان یزد و   مرکزی مطرح در کشور و شناخته شده در سطح جهان در زمینه طبیعت‌گردی (اکوتوریسم)،  مبتنی بر توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه آب، مشارکت همگانی و حفظ و پاس‌داشت میراث فرهنگی...