جلسه سوم کارت داوطلبانه ازدواج

 

 

 

 

 

 

 

گزارش نشست  کارگروه سوم طرح کلیدی کارت داوطلبانه ازدواج

این نشست در روز یک­شنبه 20 اردیبهشت 94 ساعت 8:30 در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی امام رضا، با حضور جمعی از نمایندگان دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، اداره­های بهزیستی، دادگستری، اداره کل آموزش و پرورش، صداوسیما، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه یزد، ثبت احوالبه عنوان دستگاه همکار و با حضور مشاورین دانشگاه علوم پزشکی و جناب آقای دکتر رحیمی نسب برگزار شد.در ابتدای نشست آقای حمید دهقان به عنوان نماینده شرکت پرنیان گزارشی از شرح جلسه و مصوبات جلسه قبل را بیان نمودند و در ادامه خانم بلوریان نماینده دانشکده علوم پزشکی به عنوان دستگاه متولی و سایر دستگاه های همکار حاضر در نشست هر کدام به بیان نظرات خود پرداختند. 

مصوبات جلسه به شرح ذیل بوده است:

-  دعوت از آقای رویت رئیس مرکز شفا در جلسه بعد.         

- دعوت از مشاورین خانواده در هر جلسه به انتخاب افراد حاضر در جلسه و تایید رئیس کارگروه      

افزایش تعداد جلسات کارگروه و رسیدن به اهداف بعد از 8 جلسه و تشکیل جلسات هر دو هفته یکبار.

 

کارگروه دوم کارت داوطلبانه ازداوج

 

 

 

 

 

 

گزارش نشست  کارگروه دوم طرح کلیدی کارت داوطلبانه ازدواج

این نشست در روز دو­شنبه 31 فروردین 94 ساعت 8:00 در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی امام رضا، با حضور جمعی از نمایندگان اداره های بهزیستی، دادگستری، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ثبت احوال استان یزد، دانشگاه یزد و صدا و سیما به عنوان دستگاه همکار برگزار شد.در ابتدای نشست خانم بلوریان به عنوان دستگاه متولی در ارتباط با کارت داوطلبانه ازدواج و مصوبات جلسه قبل توضیحاتی بیان کردند. در ادامه آقای حمید دهقان کلیاتی در ارتباط با سند خانواده سالم و بالنده و کارت داوطلبانه ازدواج را عنوان و سایر دستگاه های همکار حاضر در نشست هر کدام فعالیت هایی که بر روی هر طرح کلیدی انجام شده بود عنوان کردند. 

مصوبات جلسه به شرح ذیل بوده است:

- هماهنگی برای تشکیل جلسه­ با حضور آقای دکتر فلاح و دیگر متخصصین و آقای دکتر رحیمی­نسب بحث کفویت را که ذیل کارت داوطلبانه ازدواج قرار می­گیرد ارایه دهند.

- مقرر گردید عنوانی جذاب برای کارت داوطلبانه ازدواج انتخاب شود؛

- طراحی کارت داوطلبانه ازدواج تا تابستان که مسئولیت آن بر عهده دانشکده علوم پزشکی است انجام شود؛

- هماهنگی برای دریافت کتابچه طلاق از دادگستری توسط دانشکده علوم پزشکی؛

- یک طرح پیشنهادی از دادگستری در جلسه بعد آورده شود.

- تهیه یک تفاهم نامه جهت اجرای فعالیت های مرتبط با فرهنگ سازی.

کارگروه دوم طرح کلیدی اموزش و مشاوره

 

گزارش نشست  کارگروه دوم طرح کلیدی آموزش و مشاوره

این نشست در روز سه­ شنبه 25 فروردین 94 ساعت 8:00 در سالن کنفرانس اداره بهزیستی شهرستان یزد، با حضور جمعی از نمایندگان اداره های دادگستری، اداره کل آموزش و پرورش، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، اداره کل ثبت احوال، دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل ورزش و جوانان و دانشگاه یزدبه عنوان دستگاه همکار برگزار شد.در ابتدای نشست آقای سیدمحمدعلی مدرسی تمام طرح های کلیدی مورد بحث در هر کارگروه را که شامل: آموزش، مشاوره، کارت داوطلبانه ازدواج، بانک اطلاعاتیبودرا عنوان و توضیح مختصری در مورد هر کدام از طرح های کلیدی بیان کردند در ادامه خانم سرداری نماینده اداره بهزیستی به عنوان دستگاه متولی و سایر دستگاه های همکار حاضر در نشست هر کدام فعالیت هایی که بر روی طرح کلیدی آموزش و مشاوره انجام شده بود عنوان کردند. 

مصوبات جلسه به شرح ذیل بوده است:

1- دریافت فایل پروژه های تحقیقاتی انجام شده از استانداری و پیگیری توسط اداره بهزیستی شهرستان یزد

2-  ارایه راه حل عملیاتی در بحث توانمندسازی مشاورین استان یزد

3- انعقاد تفاهم نامه ای با هیأت های مذهبی توسط سازمان تبلیغات و استفاده از پتانسیل آن ها

4- دعوت از اساتید دانشگاه در جلسه بعدی کارگروه مربوطه

5- تهیه بانک اطلاعات غیرالکترونیک از پرونده های موجود در دادگستری توسط دانشگاه یزد

6- مطرح کردن طرح پژوهشی اثربخشی مشاوره و طرح پژوهشی ارزیابی آموزش به استانداری به عنوان اولویت پژوهشی

7- جمع آوری مطالعات انجام شده در زمینه طلاق عاطفی، خشونت خانگی، فرزندپروری و غیره توسط اداره ورزش و جوانان استان یزد

8- پیگیری نرم افزار پاسخگویی به سوالات مربوط به مسایل خانواده توسط دادگستری

 

کارگروه دوم طرح کلیدی اموزش و مشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش نشست  کارگروه دوم طرح کلیدی آموزش و مشاوره

این نشست در روز سه ­شنبه 25 فروردین 94 ساعت 8:00 در سالن کنفرانس اداره بهزیستی شهرستان یزد، با حضور جمعی از نمایندگان اداره های دادگستری، اداره کل آموزش و پرورش، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، اداره کل ثبت احوال، دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل ورزش و جوانان و دانشگاه یزدبه عنوان دستگاه همکار برگزار شد.در ابتدای نشست آقای سیدمحمدعلی مدرسی تمام طرح های کلیدی مورد بحث در هر کارگروه را که شامل: آموزش، مشاوره، کارت داوطلبانه ازدواج، بانک اطلاعاتیبودرا عنوان و توضیح مختصری در مورد هر کدام از طرح های کلیدی بیان کردند در ادامه خانم سرداری نماینده اداره بهزیستی به عنوان دستگاه متولی و سایر دستگاه های همکار حاضر در نشست هر کدام فعالیت هایی که بر روی طرح کلیدی آموزش و مشاوره انجام شده بود عنوان کردند. 

مصوبات جلسه به شرح ذیل بوده است:

1- دریافت فایل پروژه های تحقیقاتی انجام شده از استانداری و پیگیری توسط اداره بهزیستی شهرستان یزد

2-  ارایه راه حل عملیاتی در بحث توانمندسازی مشاورین استان یزد

3- انعقاد تفاهم نامه ای با هیأت های مذهبی توسط سازمان تبلیغات و استفاده از پتانسیل آن ها

4- دعوت از اساتید دانشگاه در جلسه بعدی کارگروه مربوطه

5- تهیه بانک اطلاعات غیرالکترونیک از پرونده های موجود در دادگستری توسط دانشگاه یزد

6- مطرح کردن طرح پژوهشی اثربخشی مشاوره و طرح پژوهشی ارزیابی آموزش به استانداری به عنوان اولویت پژوهشی

7- جمع آوری مطالعات انجام شده در زمینه طلاق عاطفی، خشونت خانگی، فرزندپروری و غیره توسط اداره ورزش و جوانان استان یزد

8- پیگیری نرم افزار پاسخگویی به سوالات مربوط به مسایل خانواده توسط دادگستری