گردشگری سلامت استان یزد

 

تدوين برنامه راهبردي عملياتي گردشگري سلامت استان يزد

(Operational Strategic Planning for Yazd health tourism)

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

تاریخ شروع پروژه: فروردین 1395

 

براساس تعریف سازمان جهانی گردشگرییکی از اهدافی که می‌تواند گردشگر را برانگیزاند تا عزم سفر نماید، مسافرت به منظور سلامتی است. گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می‌گیرد.گردشگری سلامت در حال حاضر در زمره رو به رشدترین انواع گردشگری محسوب می‌ شود.

استان یزد در سال‌های اخیر به واسطه­ حضور پزشکان متخصص و البته امکانات زیر ساختی نسبتا مناسب در زمینه­ی پزشکی، افراد زیادی را از استان‌های هم‌جوار به قصد درمان به سمت خود کشانیده است. این در حالی است که استان در بخش صنعت و کشاورزی تقریبا اشباع شده و دیگر توان و ظرفیت سرمایه‌گذاری در این دو بخش را ندارد. آلودگی ناشی از صنایع کاشی،  فولاد و کوره، در کنار بحران آب استان، عرصه را برای فعالیت­ های کشاورزی و صنعتی تنگی کرده است. در این شرایط، ظرفیت استان در زمینه گردشگری سلامت می ­تواند عاملی مهم در جهت رشد اقتصادی استان محسوب شده و به عنوان یک صنعت تقریبا پاک، جایگزین مناسبی برای صنعت و کشاورزی به حساب آید.

تهيه سند جامع گردشگری سلامت استان به منظور ساماندهي ساختار مديريت گردشگری و رفع معضلات ناشي از مديريت بخشي، نگرش يك جانبه به منابع، تداخلات بين بخشي و در راستاي فراهم آوردن ابزار مديريت خردمندانه امکانات، استفاده بهينه از منابع موجود و توسعه اقتصادي - اجتماعي با استفاده از ظرفيت‌ها و توان هاي بالقوه موجود در زمينههاي مختلف و ايجاد تحول بنيادي در ساختار گردشگری با افزايش سهم فعاليت‌هاي سلامت از ضرورت ويژه‌اي برخوردار است.