گزارش پیشرفت کار سند توسعه فرهنگی اجتماعی بافق

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان

شورای فرهنگ عمومی شهرستان بافق در تاریخ 29 دی ماه 1394 در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافق تشکیل شد. در این جلسه از شرکت تدبیر و توسعه پرنیان به مشاور در اجرای سند توسعه فرهنگی –اجتماعی شهرستان بافق خواسته شد تا به ارائه گزارش پیشرفت کار سند بپردازند.

ابتدا آقای مدرسی توضیحاتی درباره سند و مراحل اجرای آن ارائه دادند و سپس آقای امراللهی به گزارش کاملی درباره مراحل و اقدامات انجام شده پرداختند.

در ادامه آقای طلایی مقدم، اشاره داشتند که داده ­هایی که برای تحلیل آماری استفاده می­شود، باید قابل استناد بوده و مرجع آن مشخص باشد. همچنین ایشان تأکید داشتند که علاوه بر مصاحبه با مسئولان اداری، پیمایش مردمی نیز در سطح شهرستان از طریق پرسش نامه انجام شود.

مصوبات جلسه:

-         اضافه شدن اداره اوقاف و امور خیریه، اداره کتابخانه، شرکت سنگ آهن و سپاه شهرستان بافق در کمیته کلان فرهنگی

-         مصاحبه با شخصیت های مهم بیرون از شهرستان بافق

-         محوریت قرار گرفتن شورای راهبردی شهرستان در تصمیم گیری های مربوط به سند توسعه فرهنگی –اجتماعی شهرستان بافق