جلسه شورای راهبردی سند فرهنگی اجتماعی شهرستان بافق

 

 

 

 

 

 

 

جلسه شورای راهبردی سند فرهنگی اجتماعی شهرستان بافق در تاریخ 12 آبان ماه 1394 در سال جلسات فرمانداری شهرستان بافق تشکیل شد. 

در این جلسه ابتدا آقای مدرسی به توضیحاتی درباره کلیت موضوع پرداخته و سپس کمیته­ های پیشنهادی را مطرح کرد.کمیته­ های پیشنهادی بدین صورت است:

1-     کمیته آموزش که شامل زیر شاخه­ های آموزش عمومی، آموزش و پرورش، فنی و حرفه­ای و آموزش عالی می­شود

2-     کمیته آسیب ­های اجتماعی و بهداشت

3-     کمیته مسائل کلان فرهنگی-اجتماعی

4-     کمیته ورزش-جوانان-بانوان و خانواده

آقای محسن خوشگذران اذعان داشت ابتدا باید اعضای کمیته ­ها مشخص شده و با امضای فرماندار باشد. همچنین اگر شخصی به دلایلی کمیته را ترک کرد، اندوخته­های وی به شخص جایگزین منتقل شود.

آقای علی اصغر رنجبر در مجموع خواستار نقش پررنگ­تر آموزش و پرورش در تدوین سند شد و اضافه کرد آموزش و پرورش می بایست در تمام کمیته­ ها نماینده داشته باشد و یک کمیته نیز به صورت اختصاصی به آموزش و پرورش تعلق گیرد.

آقای دکتر لازمی نیز با اشاره به تجربه­ی سند توسعه­ ی شهرستان بافق، خواستار توجه بیشتر به کمیته­ های مربوطه شد. ایشان معتقد بود خروجی سند باید با مشارکت بیشتر اعضای کمیته همراه باشد.

مصوبات جلسه:

1-     انتخاب فرمانداری به عنوان متولی سند

2-     برقراری ارتباط میان کمیته ­ها و شوراهای اداری

3-     انتخاب قطعی اعضای کمیته ­ها با نظرات پیشنهادی اعضای حاضر در جلسه

4-     تصویب تشکیل کمیته ها به ترتیب زیر:

·        کمیته آموزش که شامل زیر شاخه­ های آموزش عمومی، آموزش و پرورش، فنی و حرفه­ای و آموزش عالی می­ شود

·        کمیته آسیب ­های اجتماعی و خانواده

·        کمیته مسائل کلان فرهنگی-اجتماعی

·        کمیته ورزش-جوانان و سلامت