دانلود خلاصه گزارش پروژه مطالعه صنایع انرژی بر

اهمیت انرژي در دهههاي اخیر سبب شده که به عنوان یکی از عوامل موثر تولید در کنار نیروي کار و سرمایه لحاظ شود و نقش مهمی در مسایل اقتصادي کشور داشته باشد. بنابراین مصرف انرژي به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه محسوب میشود و از سوي دیگر استفاده نامناسب و غیرکارا از آن منجر به پیامدهاي نامطلوب زیست محیطی و حتی غیراقتصادي میشود. در این پژوهش روش تحقیق به صورت کتابخانهاي و استفاده از تجارب جهانی بوده است. آمار شرکت برق منطقهاي استان یزد نشان میدهد حجم عظیمی از افزایش برق تولیدي استان را، واحدهاي صنعتی پرمصرف به ویژه صنعت فولاد به خود اختصاص دادهاند. از آنجا که صنایع انرژي بر، آلاینده، کم-کاربر و رو به افول از نظر سودآوري هستند، آشنایی با تجربیات کشورهاي مختلف با میزان پیشرفت متفاوت و شرایط اجتماعی- اقتصادي مشابه یا متفاوت کمک میکند تا عوامل کلیدي و تاثیرگذار در هر کشور را شناسایی کرده و با بهره گیري از تجارب جهانی متناسب با شرایط کنونی عملکرد بهتري داشته باشند و چرخ اختراع شده مجددا اختراع نشود.

گزارش پروژه

گزارش نهایی پروژه «مطالعه و بررسی روند استقرار و تعطیلی صنایع انرژی بر با محوریت فولاد، سود و زیان آن ها در سایر کشورها و پیشنهاد رویه مناسب استقرار یا تعطیلی آن ها در منطقه یزد»

خلاصه گزارش:

طرح «مطالعه و بررسی روند استقرار و تعطیلی صنایع انرژی بر با محوریت فولاد، سود و زیان آن ها در سایر کشورها و پیشنهاد رویه مناسب استقرار یا تعطیلی آن ها در منطقه یزد» توسط شرکت تدبیر و توسعه پرنیان و با همکاری و نظارت آقای مهندس امیر شریف یزدی تهیه و تنظیم شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مطالعه چند کشور منتخب، استراتژی ­ها و اقدامات عملی انجام شده در آن کشورها، در زمینه ­تعطیلی صنایع فولاد، مورد مطالعه قرار گیرد.

براین اساس تجارب سه کشور چین، آمریکا و ژاپن در صنعت فولاد، موردبررسی قرار گرفت که نتیجه این مطالعات در ادامه آورده شده است:

به طورکلی، کشورهای نام برده سه سناریو برای‌ صنایع فولاد در پیش گرفته‌اند که عبارتند از: استفاده‌ از فناوری پیشرفته، بقای کارخانه‌‌‌های با ظرفیت بیش از 9 میلیون‌ تن، تعطیلی کارخانه‌‌‌های کوچک و کارخانه‌‌‌های با آلایندگی زیاد.

با توجه به چالش ­های پیش از بحران صنعت فولاد ایران (قبل از شرایط کاهش تقاضای جهانی) که به ترتیب عبارتند از: 1- عدم توازن در زنجیره تولید که خود حاصل عملکرد بدون هدف در چند سال گذشته بوده است 2- عدم توجه به بازار صادرات، توسعه بازار داخل که منجر به شکست پروژه­ های در دست اجرا می­شود 3- مکان­یابی سیاسی، تکنولوژی پایین، اشتغال­ زایی کم به نسبت سرمایه و حاشیه سود پایین، و باتوجه به تجارب دیگر کشورها، راهکارهای پیشنهادی برای صنعت فولاد ایران را میتوان از قرار زیر بیان کرد:

1-  ارتقای تکنولوژی و مدیریت یا رساندن سطح تولید به میزان صرفه مقیاس در طرح­ های فولادی 2- باتوجه به تقویت سناریوی رکود فولاد، اولویت تعطیلی با کارخانه‌‌‌های کوچک، نزدیک به‌ مناطق مسکونی (تاثیر آلایندگی) و دور از دریا. 3- سناریوهای محتمل برای تعطیلی کارخانجات فولاد: الف: برای‌ کارگران صنایع در شرف تعطیلی، برنامه‌های آموزشی و آماده‌سازی مشاغل جایگزین برنامه‌ریزی شود. ب: بر اساس راهکارهای مطرح شده در زمینه صنعت فولاد نباید در دام سودهای حداقلی یا نقطه های سر به سر افتاد. بلکه با مطالعه روند آینده فولاد، برای رهایی از ضررهای بزرگ­تر و گسترده‌تر آمادگی یافت.

هم­چنین فاز دوم پروژه تحت عنوان«طرح مطالعاتی چگونگی روند توسعه صنعت فولاد در کشور با توجه ویژه به سه استان اصفهان، کرمان و هرمزگان»که از خرداد ماه 1394 توسط پارک علم و فناوری و شرکت تدبیر و توسعه پرنیان شروع شده، تلاش دارد با نگاهی روندی به توسعه صنعت  فولاد در سه استان تقریبا نزدیک به استان یزد، یعنی استان‌های اصفهان، کرمان و هرمزگان، ضمن شناخت کلی روند توسعه صنعت فولاد در این سه استان، می­توانیم با مروری بر روند توسعه صنعت فولاد در کشور، از تجارب دیگر استان­ها نیز استفاده نماییم.

 

 

 

 

مطالعه صنایع انرژی بر

مطالعه و بررسی روند استقرار و تعطیلی انواع صنایع انرژی­بر، سود و زیان آنان در سایر کشورها

و پیشنهاد رویه مناسب استقرار یا تعطیلی آن­‌ها در منطقه یزد

کارفرما: شرکت برق منطقه‌­ای یزد

تاریخ شروع پروژه: 93/07/15

تاریخ پایان پروژه: 94/01/15

اهمیت انرژی در دهه­های اخیر سبب شده است که به عنوان یکی از عوامل موثر تولید در کنار نیروی کار و سرمایه لحاظ شود و نقش مهمی در مسایل اقتصادی کشور داشته باشد بنابراین مصرف انرژی به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه محسوب می­شود و از سوی دیگر استفاده نامناسب و غیرکارا از آن منجر به پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و حتی غیراقتصادی می­شود. آمار شرکت برق منطقه­ای یزد نشان می­دهد حجم عظیمی از افزایش برق تولیدی استان را، واحدهای صنعتی پرمصرف به ویژه صنعت فولاد به خود اختصاص داده­اند. از آنجا که صنایع انرژی بر، آلاینده، کم­کاربر رو به افول از نظر سودآوری هستند  آشنایی با تجربیات کشورهای مختلف با میزان پیشرفت متفاوت و شرایط اجتماعی- اقتصادی مشابه یا متفاوت کمک می­کند تا عوامل کلیدی و تاثیرگذار در هر کشور را شناسایی کرده و با بهره گیری از تجارب جهانی متناسب با شرایط کنونی عملکرد بهتری داشته و چرخ اختراع شده مجددا اختراع نشود. بر این اساس در پروژهمطالعه و بررسی روند استقرار و تعطیلی انواع صنایع انرژی­بر، سود و زیان آنان در سایر کشورها و پیشنهاد رویه مناسب استقرار یا تعطیلی آن­ها در منطقه یزد تلاش شده است تا با نگاهی تاریخی به سیر تحول صنعت فولاد در کشورهای پیشرو از جمله چین، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، هند و غیره در این حوزه، ایده های موفق را استخراج نموده و با کاربست آن در صنعت فولاد استان، ضمن آینده­نگری، برنامه­ای مشخص و ایده­آل را در پیش پای این صنعت در استان باز نماییم.