برنامه راهبردي - عملياتي براي توسعه گردشگري سلامت در استان يزد

 

خلاصه  برنامه راهبردي - عملياتي براي توسعه گردشگري سلامت در استان يزد
 
 
 

برنامه راهبردی- عملیاتی برای توسعه گردشگری سلامت در استان یزد توسط شرکت تدبیر و توسعه پرنیان در سال 95 به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد تدوین شده، که در قالب لینک زیر، قابل مشاهده است.