تدوین کتاب مجموعه مقالات پژوهشی

تدوین کتاب مجموعه مقالات پژوهشی با موضوع مسایل فرهنگی و اجتماعی استان یزد

کارفرما: دفتر امور اجتماعی استانداری یزد

زمان شروع پروژه: 94/06/10

تاریخ پایان پروژه: 01/04/95

در مجموع می­توان مراحل کار تدوین کتاب مقالات اجتماعی استان یزد را به شرح زیر نشان داد:

-         تهیه لیستی از مقالات حوزه­ی اجتماعی با محوریت استان یزد

-         دسته­بندی مقالات در حوزه­های مختلف اجتماعی

-         خلاصه­سازی مقالات مرتبط با حوزه­های انتخابی

-         تحلیل مقالات و نگارش کتاب

در مرحله­ اول، تقریبا 60 مقاله­ی حوزه­ی اجتماعی با محوریت استان یزد استخراج گردید. پس از آن و با توجه به موضوع مقالات استخراجی، چند حوزه شامل آسیب­های اجتماعی؛ امنیت اجتماعی؛ خانواده (ازدواج، طلاق)؛ سرمایه­ی اجتماعی، تنظیم خانواده انتخاب گردید. با توجه به دسته­بندی انجام شده، 35 مقاله در نهایت مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مقالات نیز بدین صورت بوده است که ابتدا شرحی از روش و چارچوبه­ی کلی مقاله آورده شده و پس از آن در ضمن ارائه­ی یافته­های مقاله، تحلیلی بر موضوع مورد بررسی مقاله انجام گرفته است.

عنوان مقالات مورد بررسی به شرح زیر است:

1.       مادران، دختران و ازدواج ( تفاوت­های نسلی در ایده­ها و نگرش­های ازدواج در شهر یزد)

2.       بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج در دانشگاه یزد

3.       عوامل اجتماعی موثر بر طلاق طی دهه­ی اخیر (مورد مطالعه استان یزد سالهای 80 تا 86)

4.       بررسی تاثیر عوامل خانوادگی در پایان بودن آمار طلاق در شهرهای یزد، اردکان و میبد

5.       عوامل جمعیتی موثر بر باروری زنان یزد در سال 1383

6.       نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری در شهر یزد

7.       مقایسه­ی نگرش­های نوجوانان بزهکار با نوجوانان سازگار در استان یزد

8.       نقش خانوادة نابسامان بر پديدة كودكان كار، مطالعه­ی موردي:استان يزد

9.       برخی عوامل اجتماعی موثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمانهای اداری شهر یزد)

10.   بررسی رابطه بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون­گریزی استفاده کنندگان موتور سیکلت در شهر یزد

11.   حاشيه نشينان و ارتكاب جرايم اجتماعي، مطالعه موردي: شهر يزد

12.   نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری در شهر یزد

13.   مقایسه­ی نگرش­های نوجوانان بزهکار با نوجوانان سازگار در استان یزد

14.   نقش خانوادة نابسامان بر پديدة كودكان كار، مطالعه­ی موردي:استان يزد

15.   برخی عوامل اجتماعی موثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمانهای اداری شهر یزد)

16.   بررسی رابطه بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون­گریزی استفاده کنندگان موتور سیکلت در شهر یزد

17.   حاشيه نشينان و ارتكاب جرايم اجتماعي، مطالعه موردي: شهر يزد

18.   بررسی عوامل اجتماعی- خانوادگی مؤثر بر فرار دختران از منزل در شهر یزد

19.   تأثير مؤلفه­هاي سرمايه اجتماعي بر توزيع فضايي جرايم در شهرستان يزد

20.   تحلیل آماری قتل در استان یزد با تأکید بر شهرستان یزد در سالهای 1388-1385

21.   بررسی رابطه سرمایه‌ی اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد

22.   بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد

23.   بررسی رابطه بین بهرهمندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی در زنان شهر یزد

24.   بررسی آسایش و امنیت در محله­های شهر یزد

25.   مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد

26.   رابطه­ی اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی (مطالعه­ای در شهر یزد)

27.   بررسی و تحلیل سطوح پایداری در محلات شهر یزد و ارائه راهکارهایی در بهبود روند آن

28.   سنجش پایداری اجتماعی در بین محله­های قدیم و جدید شهر یزد

29.   تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر یزد

30.   نگاهی انتقادی بر فمینیسم اسلامی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن

31.   نقش مهاجرین عراقی ساکن شهر یزد در آسیبهای اجتماعی این شهر

32.   بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر گرایش به آموزش عالی در ایران

33.   دلایل حضور مهاجران روستایی در شهر یزد و وضعیت آن­ها

34.   تمایلات مصرفی زنان در شهر یزد

35.   بررسی رابطه­ی سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد