سند توسعه شهرستان اشکذر

سند راهبردی توسعه و چشم‌انداز شهرستان اشکذر

کارفرما: فرمانداری شهرستان اشکذر

تاریخ شروع پروژه: 

تاریخ پایان پروژه: 

با اتکال به خداوند متعال و با عزم و اراده مدبرانه جمعی مردم و مدیران شهرستان، شهرستان اشکذر در سال 1404 شهرستانی است یک‌پارچه، متحد و اخلاق‌مدار، نگین توسعه پایدار میراثی، دارای محیط­زیست سالم و مرکز مهم آموزش عالی و مهارتی استان یزد، قطب برتر در سطح ملی به عنوان مرکز خوشه فولادهای آلیاژی و مطرح در سطح خاورمیانه به عنوان مرکزی مهم، جذاب و تأثیرگذار در صنعت اسب و سوارکاری...