چشم انداز و قابلیت ها

چشم انداز:

«در 2020 پرنیان، برندی ملی، معتبر و وارد شده به فضای بین المللی در مشاوره و پیاده سازی استراتژی های موفق است.»

ماموریت های شرکت:

انجام پروژه‌های متعدد در زمینه‌های

    مشاوره مدیریتی

    مطالعات راهبردی

    مطالعات توسعه‌ای

    و نیز راه‌اندازی و مدیریت باشگاه‌های کار و کارآفرینی

شرکت تدبیر و توسعه پرنیان مأموریت خود را ارتقای وضعیت توسعه پایدار جوامع و ارزش‌آفرینی برای سازمان‌ها به عنوان یاری بینش‌مند، هوشمند، دانا، مطمئن و همراه برای آن‌ها از طریق پژوهش، مشاوره، آموزش، طراحی نرم افزار و تسهیل‌گری در مفهوم پردازی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی استراتژی‌های موفق می‌داند.

 

 

قابلیت ها و دستاوردها

شرکت پرنیان برنامه‌های آتی خود را با محوریت برنامه‌ریزی استراتژیک، مبتنی بر استفاده از نرم‌افزارهای مدیریتی در این زمینه، تدوین کارت امتیاز متوازن، فعالیت به‌عنوان مشاور دایم در توسعه و ورود به بخش خصوصی علاوه بر بخش‌های دولتی قرار داده است. برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه نیز از جمله دیگر فعالیت‌های شرکت است.

از مهم‌ترین توانمندی‌های شرکت پرنیان، برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه فرهنگی اجتماعی و توسعه است. از مزیت‌های شرکت تدبیر و توسعه می‌توان به تعهد شرکت به کارفرما برای فعالیت تمام‌وقت و تخصصی در این حوزه، آشنایی با روحیات و اصول حاکم بر سازمان‌های دولتی برای همکاری، تدوین و پیش‌برد اهداف برنامه، داشتن متخصصین برنامه‌ریزی راهبردی به ویژه در زمینه فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که بر اعتبار شرکت افزوده است.

با توجه به اینکه موضوعات و معضلات فرهنگی و اجتماعی متعدد و رو به گسترش است، لذا نیاز به برنامه‌ریزی‌های کلان به وجود آمده است و شرکت تدبیر و توسعه پرنیان، توانسته است در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی اجتماعی به صورت تخصصی، سندهای برنامه‌ای استانی را تدوین کند که در اینجا آمده است.