فاز اجرایی سند راهبردی توسعه شهرستان اشکذر

فاز دوم اجرای سند راهبردی شهرستان اشکذر (اتصال استراتژی‌های توسعه به عملیات)

کارفرما: فرمانداری اشکذر

زمان شروع پروژه: 91/10/06

زمان پایان پروژه: 94/05/21

شهرستان اشکذر یکی از شهرستان­های پیش­رو در برنامه­ریزی استراتژیک توسعه در استان و حتی کشور است. این شهرستان تدوین برنامه راهبردی خود را از سال 89 آغاز کرده و در سال 90 به پایان رساند و در شورای برنامه­ریزی شهرستان مصوب شد تا مبنایی راهبردی- ارشادی برای طرح­های توسعه­ای شهرستان چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی باشد. در سال 91 باز برای اولین بار در سطح کشور طرح جاری­سازی استراتژی­های توسعه­ای شهرستان مصوب شد که با توجه به شرایط، اجرای این طرح از ابتدای سال 93 عملاً رقم خورد. گزارش که در حال حاضر تهیه شده براساس همین طرح است. محور اصلی این طرح، ایجاد زمینه عملیاتی برای اجرای طرح­های کلیدی مبتنی بر هسته­های خط­دهنده توسعه است. بر همین اساس دوره­های آموزشی متعدد برای نهادینه کردن برنامه و فرهنگ­سازی آن برگزار شده، کل برنامه در قالب پیامکی به ذی­نفعان اصلی در طی چند ماه ارسال شد، پوستر و کلیپ از چشم­انداز و طرح­های کلیدی توسعه تهیه شد، نقشه استراتژی­های اصلی آماده و کارگروه­های متعدد مبتنی بر طرح­های کلیدی به راه افتاد و با تشکیل اتاق طرح و توسعه شهرستان، بر کلیه فعالیت­ها نظارت گردید. ریاست کارگروه­ها بر عهده سازمان متولی اصلی طرح و دبیری آن بر عهده مشاور- تسهیل­گر قرار گرفت. کارگروه­ها الزام به مصوبات اجرایی در قالب سند داشتند و امر پیگیری و گزارش بر عهده دبیر جلسه که نماینده شرکت پرنیان بود، قرار گرفت.